Puregon 保妊康 排卵針

Puregon  保妊康 排卵針

需要準備: 酒精棉片兩片、保妊康注射劑一盒內容物含預填式注射匣1個、注射針頭6個

                     

1.使用之前請先將雙手洗淨擦乾避免感染
2.確認粉紅色單上藥品種類、施打劑量及施打時間
3.將藥劑從冰箱冷藏處拿出並將桌面清潔淨空以便於施打
4.參考下方施打步驟施打藥劑
5.施打完畢後於粉紅單上註記標示已施打 
6.請將空針頭用不易刺穿的容器收集拿至本中心回收


TOP